onsdag 10. januar 2018

MS Stavangeren. CH Bjelland Conserving

http://frode-foto-2011.blogspot.no/2011/01/velkommen-til-2011.html

mandag 15. mai 2017

Bompengesvindelen av den norske stat.

Hele bompengene er en statelig svindel uten sidestykke. Hvis jeg skal bygge en vei inne på min eiendom eller hva som helst jeg vil bygge så må jeg finansiere det jeg skal bygge med penger som hver eneste krone forsvinner og jeg må betale alt det jeg har lånt tilbake til banken, jeg får ingenting tilbake.
Hva skjer når staten skal bygge noe, hvem er staten, jo utbygger, hvem motar moms, skatter, avgifter, jo staten. Når staten gir 1 milliard til et veiprosjekt og de som bygger veien for staten må i anbudet til staten beregner hvor mye mons de må betale i byggeperioden og andre avgifter og skatter og lønninger og personbeskattninger tilbake til staten, alt dette skal tilbakebetales til staten av anbudspengene de får utbetalt av staten. Det du og jeg bygger, får vi noe tilbake,NEI, men staten får faktisk opp mot 70 til 80% av utbetalte penger tilbake under anlegsperioden som moms drivstoffavgifter og andre avgifter, pluss får de folk i arbeid og slipper å betale dagpenger og andre utgifter de har med arbeidsledige.
Så når staten endelig har fått bygget veien og har fått så mye tilbake så sier de, kjære bilister veien kostet 1 milliard, vi vil ha dette tilbake, og vi bevilger 25% av statens andel i veien, dette er jo bare momsen staten får tilbake. Så vil de at vi skal betale tilbake alt det de fra før har fått tilbake av firmaet som bygget veien i avgifer, og vi skal holde liv i rike bomselskapseiere, utbytter, renter til banker, drift av bomselskapet. Alt dette når staten fra før har fått 70 til 80% tilbake under byggeperioden. Bompenger er reinspikke svined og lureri for å rane folks kjøpekraft ikke noe annet. Hadde vi bare måtte betalt de 20 til 30% av veikostnaden som ikke er avgifter og skatter staten ikke får tilbake, så kunne jeg vært enig hva de kan kreve igjen av brukerne. Å bygge vei for staten og til staten er gull verd for staten pluss forlanger de bompenger.. Nei til bompenger for staten har fått sine penger tilbake og vi skal ikke betale den enda en gang til med bompenger til staten og andre griske selskaper, bomselskapene. Derfor er Kystprtiet en sterk bompenge motstander, staten skal ikke få pengene tilbake to ganger, pluss betale penger til et bomselskap som ikke har rørt i en spade under veibyggingen. Bomselskapene er en kunstig instiusjon som bare er laget for å loppe oss brukere. Hilsen Kystpartiet Hordaland repesentant til valget.

lørdag 13. mai 2017

Bompenger, statelig svindel, skatt på netto lønn.

Kystpartiet. Vi er mot bompenger.
Tanker for dagen. Jeg tenker på statelig svindel og ran av billistene i form av bompenger.
Kystpartiet vil avskaffe bompengene, ja hvorfor, bare les. Ja her skal det produsers fatigdom så det holder, så skal vi bli kvitt noe av fattigdommen, begynnn med å fjerne bompengene. Snart svarer det seg ikke å reise på jobben, bompengene tar overskuddet om en har en liten deltidsjobb her og en der, som det er noen som må kjøre fra plass til plass, så dette er å sette kjepper i hjulene på små firma og private, ja et ordentlig nådestøtt og den siste eksisens mulighet til i hele tatt at små firma skal kunne eksistere. Bompenger er den største svindel i morderne historie, rett og slett ran av bileigere og firma. Om staten bevilger 126 milliarder så gjør det ingen ting, statens utlegg blir bare ca 20 til 25% av beviglet beløp. Hvorfor, jo under byggetiden, hvilke ringvirkninger har dette på underlevrandører og de som bygger for staten. Så må disse medta alt som heter avgifer, skatter, moms som må tilbakebetales til staten av de anbudspengene de får utbetalt, dermed har staten fått tilbake ca 70 til 80% av bevilgede veimidler. Så på opp toppen forlanger de enda en gang pengene tilbake, bare momsen de har fått tilbake utgjør 25% Dette er stikk motsatt om du og jeg bygger noe, vi får ingenting igjen men det får staten, de får nesten alt tilbake, pluss skaper det arbeidsplasser til gjerne 1000 mann.
Dette er er regnestykke vil ingen politikker på stortinget nevne, heller ikke en Frp politikker så liksom skal være et nei parti til bompenger, ingen vil nevne dette ang. statelig utbyggning og på toppen sier de, vi skal ha tilbake 75% av bevilgede midler, men de glemmer å nevne at de allerede har fått tilbake nesten alt som er bevilget til veibygging eller annet statelige bygg når sluttregnskapet er gjort opp. Det er som Canada gir utbytte til alle landets innbyggere av oljeletingen en eller to ganger pr. år ca. 15 til 20000,- kroner og da blir det kjøpefest over der, da sier mundighetene som jeg har skrevet her, vi får jo nesten alle pengene tilbake, pluss holder dette liv i alle butikkene i landet. I Norge skal en ikke kunne si noe slikt, det er FY og nesten forbutt å tenke slik. Slik er det også med veibevilgningene, staten får jo pengene tilbake, og pluss forlanger de minst 70 til 80% av bevigede midler tilbake i form av BOMPENGER når de allerede har fått sine penger tilbake, en statelig løyn og skam er bompenger. Så må nå bilister, firma betale bomselskapenes lønninger, utbytte, driftsuttgifer som også koster milliarder av kroner for brukerne som de krever tilbake for veibyggingen, ja det er rett og slett stateligt ran av folk netto lønn, lønnsskatt av utbetalt lønn. Hilsen Kystparti repensentant Kystpartiet Hordaland. Våkn opp velgere, bompenger er statelig svindel.

onsdag 10. mai 2017

De store trålernes leveringsplikt.

Det store trålernes leverings plikt som følger fiskekvotene må ikke utvannes eller libraliseres, leveringsplikten som følger fiskekvotene de har blit tildelt eller som de har kjøpt med oppkjøp av andre små båter og overført så til sine store fabrikskip, disse skal ikke få utvanne leveringsplikten. Det vet hva de har fått så får de også ta til følge med de plikter som følger kvotene de har ervervet seg. Selv om jeg er med i styret i Kystpartiet Hordaland så er jeg ikke den som har så veldig mye greie på fiskekvoter og slikt, men at leveringsplikten som følger med en fiskekvote kan og skal ikke vannes ut eller bare slette hele leveringsplikten, det er rett og slett feil, leveringsplikten følger kvotene for en fiskekvote som fiskes der hvor fisken dras opp skal også leveres til der fiskekvoten sokner til slik at kysten skal være levedyktig og fiskemottaka skal få den fisken som de var tiltengt. Det å sette leveringsplikten til side er det samme som å sette kroken på døra til mangt et fiskemottak og lokalsamfunn langs vå langstrakte kyst. Kystpartiet står steinhart på disse kravene, vi må ta både fisken og kysten tilbake. Vi har i dag en regjering som nermest ikke gir destrikts-Norge en tanke, kun sentralisering står dem i hodet inkludert et Ap med Støre i spissen er ikke et hakk bedre, et Ap som desverre er like blått som Høyre, med en ex Høyre mann Jonas G Støre som leder, det er skremmende politikk, Kystpartiet vil  det anderledes, inkludert ut av EØS. Snart preparerer de store fiskebåtene all fisken ombord slik at fisken knapt går innom noe mottak, men lastes rett fra fiskebåt og rett på et vogntog og fisken går rett til Oslo Gardemoen og videre med fly til Kina for videre preparering eller kjøres fangsten rett til Europa. Det er nok ikke lenge til at fiskebåtene får det like lønnsomt å gå med feridg full lastet rett til en havn ned i Europa selv uten at fisken knapt har blit kontrolert hva som er fisket om det stemmer overens med fangstboka og det som blir levert. La oss ta Kysten tilbake og fisken med, det er kun dere velgere som kan gjøre dette ved stortingsvalget, det er dere som har makten om vi skal klare å ta både fisken og kysten tilbake fra Globalistene og kapitalistene, ja bruk stemmeretten og hjelp Kystpartiet inn på stortinget slik vi kan stå mot dette som skjer nå og som også pågikk under Stoltenberg regjeringen. Kystpartiet må inn på stortinget om vi skal stå mot galskapen og libraliseringen av leveringsplikten.

lørdag 29. april 2017

EU tilnermingen til regjeringen en tragedie.

Kommentar til artikkel i VG i dag. Dette trodde jeg var fra før inn og ut av EU, Schengen viser en alltid passet, mulig det blir litt mer kontroll ikke bare om passet stemmer med vedkommendes ID. La oss gå ut av EØS så kan vi igjen få kontroll på de som også reiser inn og ut av Norge, på den måten kan ikke de som ble utvist i går komme fritt tilbake fra et EU land og inn i Norge uten å bli kontrolert. Vi i Kystpartiet vil ut av EØS, det står vi fast på og det er viktig for Norge for å igjen bli et fritt og uavhengi Rike som da vi gikk ut av unionen med Sverige.
Går vi ut av EØS og EU å Schengen med blir vi atter et fritt lands som ikke detaljstyres av unionen EU. Våkn opp kjære velgere, Kystpartiet er snart det eneste partiet som vil ut av EØS tvangstrøye og  detaljstyringen, Kystpartiet vil atter ha er fritt land et selvstendig land. Dagens regjering jobber i høygir for å overgi enda mer suverenitet til EU, det sa Siv Jensen i Frp klart i fra om, vi jobber med EØS kontrakten for å mordernisere den for også gi mer suverenitet fra oss til EU og  dagens Ap leder Jonas G  Støre er desverre 100% enig i regjeringen EU politikk og vår tilnerming EU. Globalisering og gi bort vårt land til kapitalistene, Vi i Kystaprtiet sier klart NEI til dette.

onsdag 26. april 2017

Kystpartiet ble ettablert sept.1999.

Kystpartiet ble dannet den (17) sept 1999 av blandt annet av Steinar Bastesen. Kystpartiet sitt program ble laget ut av en stor spørreundersøkelse hvilket politisk program folket ville ha og ut fra alle de svarene som kom inn ble Kystpartiets program laget. Derfor kommer ca.75% av alle de som går inn på en valgomat der Kystpartiet er med i vil så mange faktisk komme ut med at de må stemme Kp. Alt dette for at partiprogrammet ble laget av og etter folkets mening og ønsker. Ja så komme disse nye partiene som faktisk har tatt ut enkelte poster av vårt program og kaller seg for demokratene som har som utgangs punkt vårt politieke grunnlag ut av EØS og EU å Schengen. Også Aliansen, Partiet de kristne var også EX Kystparti personer som ville dyrke kristendommen sterkere, så gikk de ut og dannet partiet De Kristne. Jeg tror fktisk det var her jeg bor på Bømlo partiet de kristne ble etablert først. Selvstendighets partiet dyrker det samme ut av EØS. Bompengepartiet også, ja det ser ut for persomer som ikke får nok oppmerksomhet starter sine egne parti når de ikke får nok oppmersomhet i andre parti som har samme politiske standpunkt som dem selv. Vi i Kystpartiet Hordaland. prøvde i høst som var å samle partiet de kristne og demokratene, å Aliansen til et parti men vil lykkes bare nesten. Oppe i alt dette så tror jeg til slutt vil tjene på dette selv når en ser i ettertid hva som har skjedd, men de kristne kunne vi gått hatt med på laget etter mitt egen mening.

Krf lederen Knut Arild Hareide

Et kjempe politisk fornuftig utspill av Krf lederen Knut Arild Hareide.
Ja en så nå som Vedum lederen i Senterpartiet ble lansert som statsminister kandidat av Krf lederen Knut Arild Hareide, da ble det til storm i vannglasset til Støre og Erna, de nermest latterligjorde Hareide. Dette skal nok både Erna og Støre nok få svi for under valget. Den dagen Sp går forbi Ap på meningsmålingene da skal vi se hvem som ler sist. Her skal Krf og Knut Arild Hareide få terning kast 6 for sitt solo utspill. Støre så nermest ut som sjokka og som han fikk en knytteneve slag rett mellom øynene og Erna ble så forfjamset at hun viste ikke om hun skulle le eller bli forbanna.
Jeg i kystpartiet nermest jublet over hans solo utbrudd, Erna og Jonas ble nermest slått ut mentalt.